ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธาดา    ยาวังเสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหมืองง่า
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2