ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปราณี    อาจกล้า
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านพลับ
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4