ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรูญ    สมศักดิ์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังลาน
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1