ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกษียร    ปลื้มจันทร์
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำไหล
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3