ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตตินันท์    พัฒนศรี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งสง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)