ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตตินันท์    พัฒนศรี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)