ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมบูรณ์    อุตรา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพรหมราช
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3