ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชินกฤษ    เถาวัลย์ราช
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหัวช้างวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)