ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสกสรรค์    บุญปลูก
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่งะ
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2