ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ฐิตาภา    เหมรา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านช่องไม้ดำ
สังกัด สพป.กระบี่