ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เจริญพงษ์    คุ้มทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลบางมูลนาก
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2