ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ธนาวดี    แสนพินิจ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วาปีปทุม
สังกัด สพม.เขต 26(มหาสารคาม)