ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมศักดิ์    ลือราช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3