ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมศักดิ์    ลือราช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 3