ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรพิมล    ไชยนันท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1