ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พนิดา    ผลบุญ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางสาน
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2