ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชัย    จรมั่งนอก
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดปลาดุก
สังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2