ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจนณรงค์    อินทสุข
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดปลาดุก
สังกัด
สพป.นนทบุรี เขต 2