ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พรชัย    นาชัยเวียง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
สังกัด
สพป.น่าน เขต 2