ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พัชร    สุคนธทรัพย์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)