ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภัทรานิชฐ์    ตาวงศ์ศรี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)