ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นำชัย    หอมแก่นจันทร์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)