ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงฤทธิ์    จุลพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสัตตวนาราม
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2