ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ณรงฤทธิ์    จุลพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดคลองทองหลาง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2