ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มานะชัย    ชลชีชินเทศน์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าวุ้งวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)