ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร.ต. มงคล    กันติ๊บ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสัน
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2