ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุวรรรณา    เข็มเพชร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดต้นชุมแสง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2