ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุวรรรณา    เข็มเพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดต้นชุมแสง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2