ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัตนา    วะไลใจ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านมนตรีวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 3