ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กาญจน์สุดา    เรียงผา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)