ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รัตติกาล    อินผล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4