ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุ    ภาณุพินทุ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดราษฏร์ศรัทธา
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1