ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สนิสา    การีซอ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1