ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประเสริฐ    พงษ์อยู่
ตำแหน่ง
จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1