ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิพล    สุกใส
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1