ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดรรชนี    เสาร์ดี
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)