ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิเชษฐ์    ชูคันหอม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3