ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำพล    เพ็ญตระการ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3