ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    ทองรักษ์
ตำแหน่ง
อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3