ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญมี    ภูนาเพ็ชร
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยเตยวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2