ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อรรถชัย    เมสังข์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)