ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นารี    สุขแสวง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองกี่พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)