ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิรศักดิ์    ยอดชะลูด
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)