ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลภัสรดา    คำกันหา
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาส่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)