ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฬุจินันท์    พงษ์นา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นากระแซงศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)