ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กษมา    โนเรืองรัมย์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3