ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปรารถนา    วิเศษสังข์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศาลาประปุน
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3