ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กฤษณา    นาอุดม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงน้อยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)