ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จิตรา    จักรสมศักดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4