ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุจิรา    วรรณสาร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4