ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย หมะหนับ    น่วมหมุน
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสวนศิขรบรรพต
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4