ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ญาดา    สายสูง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4