ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศรัญญา    พิมเสน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1