ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาภรณ์    พึ่งนุสน
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1